Belasting schisma


Een ongeschreven Haagse wet luidt (aldus Zalm een jaar of tien geleden): na enkele jaren van bezuinigingen volgt een lastenverlichting.
De politici van dit moment hebben natuurlijk betere redenen voor lastenverlichting dan zulke platte, electorale hielenlikkerij. Voor de VVD is ‘lastenverlichting voor de hardwerkende burger’ een primair mensenrecht. En daarnaast roept een politieke goegemeente al tijden om hervorming van de belasting omdat de hoge belasting op arbeid ons vandaag of morgen in het economische verderf zal storten. Dus moeten ze wat, de regeerders.
Met de nieuwe plannen, nou ja ‘hoofdlijnen van plannen’, lijkt de hervorming gelanceerd. Maar zo simpel ligt het niet. De belastingbouwmeester Wiebes leverde drie pakketten af waarvan het eerste lastenverlichting geeft en de twee andere stelselherzieningen inhouden.

Als ik Willem Vermeend (Volkskrant 20 juni) moet geloven, en dat wil ik wel, is het eerste pakket dat 5 miljard belastingverlaging voor werkenden biedt en 35.000 banen oplevert, een slim en in de tijd passend pakket. Dat pakket, aldus Vermeend, past iedereen en komt moeiteloos door de Kamer.
Zo niet de twee andere pakketten, denkt Vermeend. Die pakketten beloven wel forse belastingverlaging voor werkenden maar dat wordt terugbetaald met btw-verhoging tot 21% voor alles wat niet tot het dagelijks brood behoort en nieuw in te voeren gemeentelijke belastingen. Volgens Vermeend wil de politiek geen vingers branden aan de btw en is men nog lang niet toe aan brede stelselwijziging via bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen.
Maar de teerling is geworpen. Het enge in dit verhaal is dat de ouderen en niet-werkenden (uitkeringsgerechtigden) niet meedelen in de eerste lastenverlichting en bij de hervormingsstappen grof inleveren. Dat is een principiële stap in tweedeling.
Ik probeer deze twee-maten-politiek te begrijpen maar ik stuit, en nu spreekt mijn gebrek aan fiscale kennis, steeds op dezelfde vraag. ‘Hoe raar is dat verhaal van lastenverlichting voor goedkope arbeid en dus meer arbeidsplaatsen?’
Als je minder belasting op inkomen uit arbeid betaalt, houd je meer over om de economie te spekken en kunnen er nieuwe banen ontstaan. Dat mechanisme werkt precies hetzelfde op het inkomen van werkenden als op dat van niet-werkenden. Of niet soms?
Arbeid wordt concreet goedkoper als je lonen verlaagt en/of een ondernemer minder premies/belastingen over lonen betaalt. In het eerste pakket vind je daar iets van terug in de loonkostensubsidies voor bedrijven die laaggeschoolden in dienst nemen. Maar deze stimulans dekt toch niet het grote doel van een lagere prijs voor arbeid over de gehele linie?
Blijft over het enge verhaal dat niet-werkenden voor belasting enerzijds uitgesloten kunnen worden van een algemene maatregel en anderzijds extra benadeeld kunnen worden door een algemene maatregel. Je kunt het ongelijke behandeling noemen. Je kunt het discriminatie noemen. Maar eerst en vooral introduceer je met verschil in belastingheffing naar groep, op andere dan financiële gronden, een verschil tussen burgers dan wel verschillende soorten burgers.
Het bevestigt en stimuleert akelige geestdrijverij over mensen die niet productief zijn naar de maatstaven van economisch dictatoriale, alfamannetjes.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat Vermeend, Klaver en Roemer het oneens zijn met de uitsluiting van lastenverlichting voor ouderen.
Maar dat is niet genoeg. Misschien moeten alle ouderen hun vrijwilligerswerk, hun mantelzorgtaken, hun oppasverplichtingen, hun financiële steun aan volwassen kinderen die niet meekomen in de ratrace, vanaf heden stoppen. Laten zij hun geld en energie en tijd steken in grootscheepse landelijke pestacties om labbekak Hans de Boer die niet-werkenden ook nog eens schoffeert, uit zijn VNO-NCW baantje te verjagen.

Advertenties

One Comment on “Belasting schisma”

  1. reinjohn schreef:

    Als oudere ondersteun ik dit verhaal van ganser harte. Ook als ik een keihard werkende twintiger was geweest, dan nog zou ik het verhaal van harte hebben gesteund. Het opdelen van de wereld in positieve rendabelen en negatieve onrendabelen is uiteindelijk de bijl aan de wortels van het fatsoen. Het zijn inderdaad steeds weer de machtswellustige, graaigrage alfamannetjes die hier de toon zetten. Graag zou ik wat meer wijze, liefdevolle en visionaire mensen in het bestuur van Nederland zien. Ik hou mijn hart vast met al die huidige onbenullen.

    Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s