Charlottes verweer

Wie iemand kent met een depressieve aard weet hoe moeilijk het is de woorden bij elkaar te rapen om de kwelling van een depressie uit te drukken. Dante sprak over verloren zijn in een donker woud. Sylvia Plath, de Amerikaanse dichteres voelde zich gevangen in een glazen stolp.
Ik als toeschouwer zie een lege ziel die niets wil, kan, voelt of doet, verlamd in het volstrekte niets.
William Styron (schrijver van o.a. Sophie’s choice) heeft naar mijn idee de helderste woorden gevonden om in het mysterie van de depressie door te dringen. In zijn memoir over de depressie die hem rond zijn zestigste overviel, betrekt hij de twee polen in een depressie: de verlamming tegenover ‘de huilende orkaan in de hersenen’ zoals hij zegt. Vooral laat hij zien dat depressie zelfvernietiging in gang zet die niet zelden eindigt met de zelfgekozen dood.
Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Zo heurt het niet

Op een van mijn afgelegen boekenplanken staat een rijtje ‘Muzes’.
Dat zijn bloemlezingen van gedichten rondom een thema. Ze werden uitgegeven voor de jeugd in de boekenweek. Mijn eerste ‘Muze’ is van 1961. Ik ben 15 en een half en deze bloemlezing ‘de muze op school’ kostte 90 cent, van een gulden wel te verstaan. Lees de rest van dit artikel »


Recht of hulpverlening in echtscheiding?

Op tv zag ik oud-minister Rouvoet als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. Hij had nog steeds dat aandoenlijke knapensnoetje. Dat hoort bij de voormannen van de ChristenUnie samen met een gouden moraal en een nagelvaste redeneertrant.
Misschien ben ik jaloers. Want bij dat smetteloze CU-gedrag geparafeerd door Godsgelijk voel ik me een smoezelige, aardse lomperik.
Maar toch. Het actieprogramma ‘Scheiden . . . . en de kinderen dan’ opgesteld door Rouvoet voor de ministeries van o.a. Justitie en Volksgezondheid, zet bij mij die aardse stekels overeind. Lees de rest van dit artikel »


Dystopie

Het zijn stromen tegen elkaar in. De wereld wordt groter en toegankelijker en toch steekt er bij ons een benauwend nationalisme de kop op.
Dat komt door de angst en boosheid van de kleine burger, zeggen deskundigen. De gewone man wordt kopschuw van schaalvergroting, immigratie en alles veranderende technologie. Hij verliest zijn identiteit, zijn zekerheden, zijn thuisgevoel.
Ik vind het een gatenkaasverhaal. Er moeten actieve oorzaken zijn waarom vergroting en verandering tot sociaal-culturele vaatvernauwing leiden. Lees de rest van dit artikel »


Harrie van later en vroeger

Even terug van lang weggeweest, staat ie met Klein Orkest op een toneel in een provinciestad. Het is Harrie Jekkers in een van de try-outs vóór de reeks voorstellingen vanaf februari in het komende jaar.
Met z’n drieën kijken we naar hem. Hij is niks veranderd, niks oud geworden, zeggen we. Natuurlijk is dat niet waar maar meteen na zijn soepele glimlachende entree weten we dat ie nooit echt weggeweest is. We hebben zijn liedjes meegedragen in al die tijd vanaf het einde van Klein Orkest in 1985. Lees de rest van dit artikel »


Hervonden herinnering

Svetlana Rode mensEerbetoon aan Svetlana Alexijevitsj

Voor een gezelschap van Nobelprijslezers bereidde ik een bespreking voor van: ‘Het einde van de Rode Mens. Leven op de puinhopen van de Sovjet-Unie’ van de Wit-Russische Svetlana Alexijevitsj. Voor mij was dat een literaire gewetenszaak. (Groot)Rusland zit onder mijn huid: de onstilbare vice versa van literatuur en politiek waarin de tragedie altijd sneller loopt dan de verheffing.
Het boek van Alexijevitsj overweldigt de lezer op slag. Zij laat mensen getuigen over hun leven tijdens en na de Sovjet-Unie. Gewone mensen vertellen wat de Sovjet-Unie met hun leven heeft gedaan en hoe de omwenteling hun leven veranderde. De mensen vertellen niet over heldendaden maar over rauwe en grauwe werkelijkheid. Hun levens zijn getekend en verwond door oorlog, deportatie, geweld, verraad, achtervolging, angst, vernedering, mislukking. Overleven geldt niet tot elke prijs; verhalen over zelfmoorden stapelen zich op. Lees de rest van dit artikel »


Schrijversmoed

MoederlandSchrijversmoed is een bijzondere soort moed. De moed om zwart op wit vast te leggen wat kwetsend of beschamend is, heeft mij altijd met diep ontzag vervuld. Ik denk bijvoorbeeld recent aan Edouard Louis, klassiek aan Philip Roth en bijna vergeten heftig aan August Strindberg.
Onder schrijversmoed reken ik het uitbeelden van platvloerse, wreedaardige, bekrompen, kleinzielige gedragingen van mensen onder elkaar zonder de ‘eigen’ inbreng te verfraaien of weg te foezelen.
Lees de rest van dit artikel »